Vision

Vision

Our Goal


What do we hope to achieve by creating and supporting the network of LF International?.


Vi ønsker at være initiativskabere til at få skabt og etableret et blivende internationalt netværk via kontaktskabelse og kobling af relevante aktører til virksomhederne og deres udenlandske medarbejdere. 


We want to take the initiative of creating and establishing a permanent international network through contact  and linkage of relevant actors to the companies and their foreign employees.

LF International


What is our vision behind creating the network of LF International?


Vores vision med LF International er at få skabt aktiviteter, der over for udlændinge kan synliggøre, hvilket skønt område Lolland-Falster er at bo og arbejde i og dermed bidrage til at fastholde og tiltrække udenlandsk arbejdskraft.


Our vision for LF International is to create activities for international employees to visionalise what a wonderful area Lolland- Falster is to live and work in and thus help to attract and retain foreign workforce.

How will it work?


It is vital for us to be able to bring together international employees in a network for their benefit.


Vores ønske er at ende med at have faste månedlige netværksaktiviteter/fyraftensmøder, kommunikationsplatforme med formidling af relevante oplysninger om fx job, kommune, fritid, bosætning, rekruttering og trivsel.


Our hope is to end up having fixed monthly networking / after-work meetings, communication platforms with dissemination of relevant information such as jobs, community, leisure, settlement, recruitment and job satisfaction .