Segment

Segment

Companies


We need to find the companies on Lolland-Falster that employ or wish to employ international workforce.


Initiativet retter sig mod virksomheder på Lolland-Falster, der allerede har eller ønsker sig international arbejdskraft. Det kan både have betydning i tiltrækning af nye medarbejdere, fastholdelse af allerede ansatte eller mulighed for at dele en en højt uddannet medarbejde mellem flere virksomheder.


The initiative is aimed at companies on Lolland- Falster, which already have or want international employees, both in attracting new employees, retain existing employees or in the opportunity of sharing a highly trained employee between more companies.

Employees


We would like to get in contact with international employees working on Lolland Falster or their spouses/partners looking for jobs.


Vi vil gerne i kontakt med medarbejdere med udenlandsk baggrund, der arbejder i virksomheder på Lolland Falster og deres ægtefæller/partnere. I forbindelse med, at man flytter til et nyt område i et nyt land kan der være mange ting, man gerne vil have viden om og man vil gerne hurtigt have et netværk, så man føler sig hjemme. Det er det LF-International skal bidrage til.


We would like to get in contact with employees of foreign background who work in companies on Lolland Falster and their spouses/partners. In connection with moving to a new area in a new country there can be many things you want to have knowledge about and you want to quickly have a network in order to feel at home . This is what

LF -International can provide.

Spouses/partners


A lot of couples move to the area, because one of them has got a job, but what about the other?.


Hvis et par er flyttet til Lolland Falster, fordi den ene part har fået et job, kan det være vanskeligt for den anden at finde noget. Hvis det ikke lykkes, så flytter begge ofte væk fra området igen efter ganske kort tid. Da vi arbejder sammen med  de kommunale jobcentre og Business LF kan vi måske være behjælpelige med at henvise til ledige job eller andet.


If a couple has moved to Lolland Falster, because one party has got a job, it may prove difficult for the other to find something . If it fails, often both move away from the area after a short time.

As we cooperate with  the munipal job placement centers and Business LF we might be able to refer to vacant jobs or the like.


You can find more information about working in Denmark on the link below.