About us

About us

Network manager

Tanya von Rosen,

Ph.d., Cand. Scient. Biologi-Bioteknologi,

Bestyrelsesmedlem QLF.

Who are we?


Living and working in Lolland-Falster made us realize that most of our companies face the same challenge - lack of qualified workforce!


Netværket bliver drevet af en gruppe stærke kvinder fra Lolland Falster, som har et brændende ønske om at bidrage positivt til bosætningen på Lolland-Falster.

Den daglige ledelse af netværket varetages af Tanya von Rosen, 

som selv har erfaringen i at flytte til området og skulle etablere sig.


The network is run by a group of strong women from Lolland Falster, who have a burning desire to contribute positively to the settlement on Lolland- Falster.

The daily network management is carried out by Tanya von Rosen, who herself has the experience of moving to the area and having to establish herself.

Financial Support


We are funded by:


Erhvervsstyrelsen

QLFWe are part of QLF, but our own


LF international is a Quality Lolland-Falster (QLF) initiative initiated by local women who want to show the rest of Denmark what a great and attractive place Lolland-Falster is to live and work.

 

LF international netværket er er blevet til på initiativ af QLF som hører under foreningen "Det gode liv – på Lolland-Falster” og blev startet op i 2016 med midler fra Erhvervsstyrelsens Landdistrikspulje.

Netværket bliver i dag drevet som en selvstændig gruppe under QLF og det er, modsat QLF netværket, for begge køn. Ligesom QLF, drives LF international af frivillige.


LF International is created by QLF, that belongs to the association "Det gode liv - på Lolland-Falster". It was started in 2016 by funds funds from “Landdistriktspuljen” under control of The Danish Business Authority.

Today, the network is run as a separate group under QLF, but upposite the QLF network, it is for both sexes. Like QLF, the network is driven by volunteers.

Partners


We work together with:


Expat Denmark (DI)

Business LF

Jobcenter Guldborgsund

Jobcenter Lolland

Work in Denmark

Various companies on Lolland Falster